• |
  • Mapa stránok

News

Projektové dokumentácie EUROVELO 11 sú už vypracované.

Koncom septembra sa ukončila implementácia projektu Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 v Karpatskom euroregióne, vrámci ktorého došlo k vypracovaniu projektových dokumentácií pre výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré budú súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 (Eurovelo je sieť 14 diaľkových cykloturistických trás po celej Európe).

Realizáciou projektu došlo k vypracovaniu projektových dokumentácií v troch katastrálnych územiach:

V obci Družstevná pri Hornáde sa vypracovala dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá sa bude týkať  časti Eurovelo 11 vedenej v katastri obce Družstevná pri Hornáde.

V katastri mesta Košice realizáciou projektu došlo k  vypracovaniu dokumentácie pre stavebné povolenie úsekov cyklotrás:

1.    Hlinková ulica - Watsonova ulica po amfiteáter – prepojenie trasy Eurovelo na existujúcu sieť cyklotrás mesta a administratívne centrum mesta (centrum sídliska Terasa)

2.    Ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad jazerom – súčasť trasy Eurovelo 11

Realizáciou uvedených úsekov dôjde k  napojeniu centra mesta na existujúcu cyklotrasu Eurovelo 11 v katastri mesta Košice.

V obci Čaňa sa vypracovala dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá sa týka časti Eurovelo 11 vedenej v katastri obce Čaňa.

Celkový rozpočet projektu je 43 454,50 EUR z ktorého 39 000 EUR tvorí dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Žiadateľom dotácie bol Karpatský euroregión Slovensko v spolupráci s partnermi projektu: Mesto Košice (SR), Obec Čaňa (SR), Obec Družstevná pri Hornáde (SR), Košický samosprávny kraj a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület / Regionálne rozvojové združenie pre Karpatský euroregión (Maďarsko).

Karpatský euroregión Slovensko od roku 2012 priebežne realizuje projekty zamerané na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na svojom území. Len pripomíname že za posledné 3 roky sme v spolupráci s partnermi zrealizovali projekty Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla, Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II. a Floriánska cyklotrasa.

 „Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья