• |
  • Mapa stránok

News

Projekt novej stratégie Karpatského euroregiónu postúpil do záverečnej fázy

Ďalšia zo série konferencií v rámci projektu Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu (Sustainable Development of Border Regions provided by the effective functioning of the Carpathian Euroregion) sa konala v dňoch 2. – 3. septembra v Košiciach. Pracovný tím, projektových partnerov a hostí z Maďarska, Ukrajiny, Rumunska a Slovenska na pôde Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach privítal výkonný riaditeľ združenia Karpatský euroregión Slovensko Ing. Eduard Buraš, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil potrebu efektívnejšej cezhraničnej spolupráce na báze novej stratégie, ktorá by mala byť základným výstupom projektu. K prítomným sa prihovoril aj podpredseda regionálnej samosprávy maďarskej župy Szabolcs-Szatmár-Bereg Endre Baracsi. V rámci workshopu, určenému odbornej verejnosti zazneli informácie o cieľoch a význame projektu, ako aj o možnostiach získania finančných prostriedkov pre aktivity na území Karpatského euroregiónu. Na podujatí, ktoré viedol manažér projektu Ing. Gabriel Kiss boli prezentované aj aktuálne programy cezhraničnej spolupráce v rámci EÚ. Po skončení pracovnej časti stretnutia si jeho účastníci prezreli centrum mesta ako aj nové priestory košických Kasárni/Kulturparku, ktoré boli zrekonštruované v rámci podujatia Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013 a získali mnoho architektonických ocenení.

Druhý deň pracovného rokovania  riešiteľov a partnerov projektu „Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu“ viedol expert za slovenskú stranu Ing. Vladimír Benč. Po zhrnutí dosiahnutých cieľov si účastníci spresnili termíny dodania všetkých materiálov a rozpracovaných dokumentov ako aj čas stretnutia expertného tímu, ktorý dokončí finálnu edíciu textu Stratégie. Stane sa tak v maďarskom Nyíregyháze. Keďže súčasťou Karpatského euroregiónu sú aj poľské pohraničné regióny (ktoré ale nemohli byť partnerom projektu v zmysle podmienok grantovej schémy ENPI HUSKROUA 2014), analýzu daného územia v Poľsku spracuje externý odborník. Členovia expertnej skupiny sa dohodli, že projektové zámery dopracujú tak, aby pokryli čo najväčšie územie euroregiónu i všetky v rozpracovanej stratégii  definované priority. Záverečné stretnutia partnerov (október, november 2015) v rámci projektu sa uskutočnia okrem Nyíregyháze ešte v ukrajinských mestách Užhorod a Ivano-Frankovsk.

Projekt je financovaný EÚ prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007 – 2013. Príspevok únie činí 468 018 Eur.

  

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья