• |
  • Mapa stránok

News

O novej stratégii Karpatského euroregiónu sa rokovalo v Ivano-Frankivsku

V ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk pokračoval v dňoch 1. – 2. júla maratón rokovaní expertných tímov členských krajín Karpatského euroregiónu na tému novej stratégie cezhraničnej spolupráce v tomto projekte. Stalo sa tak v rámci projektu „Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu“, ktorý by mal definovať efektívnejšie nástroje pre tvorbu systémovej a dlhotrvajúcej cezhraničnej spolupráce.

Verím, že stretnutie partnerov v ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk prinesie všeobecnú dohodu na prioritách projektu a schváli jeho efektívnejší model,“ povedal tesne pred začiatkom rokovania expertov z Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny slovenský zástupca, projektový manažér Ing. Gabriel Kiss. Ako ukázali nasledujúce rokovania, v tvorbe stratégie sa jej tvorcovia  naozaj posunuli o výrazný krok dopredu. Podľa Ing. Vladimíra Benča, slovenského zástupcu v skupine odborníkov, ktorý viedol ukrajinské rokovanie, základné priority sú už schválené a mali by sa orientovať najmä na efektívnejšiu spoluprácu v ekonomike, ekológii, na oblasť inovácií, vzdelávania, prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj na sociálny rozvoj a ochranu zdravia.

Materiál už nadobúda konkrétnu podobu, dnes sme sa dohodli, že každá strana predloží záverečné stanovisko k jednotlivým témam, o ktorých sme od prvého rokovania v marci 2014 až po dnešný deň hovorili,“ povedal V. Benč.

Pracovnému stretnutiu v Ivano-Frankivsku predchádzal workshop, na ktorom bola odborná verejnosť z členských krajín KER informovaná o cieľoch a význame projektu, ako aj o možnostiach získania finančných prostriedkov na aktivity v rámci dotknutého územia. Prezentované boli aktuálne aj pripravované programy Európskej únie. Workshop viedla pani Galyna Vasylchenko, riaditeľka inštitúcie Centrum – Obchodná iniciatíva, za partnera projektu z Ivano - Frankovska. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia Ľvovskej a Ćerniveckej oblasti, ktoré síce priamo neparticipujú na projekte, avšak ich územie bude do stratégie zahrnuté a súhlasia so spoluprácou na projekte.

Projekt je financovaný EÚ prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007 – 2013. Príspevok únie činí 468 018 Eur.

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья