• |
  • Mapa stránok

Orgány

a) valné zhromaždenie:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia, ktorí hlasovaním prijímajú uznesenia valného zhromaždenia.

b) predsedníctvo:

  • Mesto Košice - Mgr. Lucia Gurbaľová (predsedníčka a štatutárka KER Slovensko)
  • Mesto Moldava nad Bodvou - JUDr. Ing. Slavomír Borovský (podpredseda a 2. Štatutár KER Slovensko)
  • Mesto Svidník - Mgr. Marcela Ivančová
  • Mesto Gelnica- Ing. Dušan Tomaško, MBA

c) predsedníčka:

d) revízna komisia:

  • Obec Čaňa - Michal Rečka
  • Obec Valaliky – Ing. Štefan Petrík

e) výkonný riaditeľ

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья