• |
  • Mapa stránok

Členovia

 

Názov obce / mesta / organizácie Štatutárny / splnomocnený zástupca
Borša Anna Tünde Vargoová
Brezovec Slivka Juraj
Cernina Madzinová Helena,Bc.
Čaňa Rečka Michal
Čečejovce Ing. Pelegrin Július
Dukovce Bodnár Jozef
Fintice Gmitrová Terezia, Mgr.
Gaboltov Čeľuch Martin
Gelnica Ing. Tomaško Dušan
Hervartov Mackanič Miroslav
Inovce Poľak Milan
Klenová Voloch Slavomír
Komárovce Bužický Marian
Košice Ing. Jaroslav Poláček, Mgr.Lucia  Gurbáľová
Kračúnovce Mašlej Franišek
Kríže Dutková Olga
Krušinec Bochin Viktor
Kurima Bartoš Ján
Lúčka Mašlej Mikuláš
Marhaň Kuziak Jozef
Medzilaborce Višňovský Vladislav
Michajlov Glogovská Jana
Mokroluh Beňa Maarián
Moldava n.Bodvou Borovský Slavomír
Nižná Polianka Mgr. Cundra Ján
Nižný Komárnik Turišinová Mária
Oľka Ščerba Vladimír
Ostrov Marcin František
Palín Ing. Fiľ Štefan
Petrová Hrúzová Anna
Petrovce Tomčo Pavol
Priekopa Peter Sekerák
Pribeník Fedor Ernest
Ruský Potok Riľak Martin
Sobrance Džurina Pavol
Somotor Juhász Ján
Stakčínska Roztoka Ing. Pyteľ Juraj
Stebník Kučečka Štefan
Sveržov Čuľuch Pavol
Svidník Ing. Ivančová Marcela
Svinice Ing. Kondášová Magdaléna
Šandal Mikula Jaroslav
Ubľa Sirková Nadežda, Mgr.
Valaliky Ing. Petrík Štefan
Viničky Takáč Michal
Vyšné Remety Ing. Martin Dolinič
Vyšný Orlík Džupin Ján
Zboj  Ladomirjak Ladislav
Zborov Lukáč Ján
Žehňa Lipták Slavomír
Želmanovce Stašková Anna

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья