• |
  • Mapa stránok

Ľadová priepasť s krvavou minulosťou

„Svetové dedičstvo UNESCO“

Ľadová priepasť s krvavou minulosťou


Zvláštny charakter niektorých prírodných zákutí sa tradične formuluje ako genius loci, duch miesta. Duch sa tu chápe v kontexte pocitov, atmosféry a neviditeľnej entity, akéhosi zvláštneho bytia s jeho vlastnou dušou, či osobnosťou. Jestvujú svedectvá o tom, že na určitých miestach pociťujú ľudia prítomnosť neviditeľných, neznámych bytostí, vyžarujúcich veľmi pôsobivú energiu. Môže to byť psychický stav človeka na danom mieste, ale tiež intuitívny spôsob napojenia sa na jeho živú podstatu prírodného ducha. Ak sú určujúce vlastnosti mnohých známych miest na Zemi vyjadrované pomocou rôznych skupín prírodných duchov, celkom isto musia mať aj svoje jedinečné znaky, možno i pamäť, ktorá jednoznačne usmerňuje pocity každého pozorovateľa. Boli sú a budú vždy rovnaké – mystické a fascinujúce. Vyskúšal som si to na vlastnej koži, to zvláštne vyžarovanie platí aj v prípade Silickej ľadnice. Jediní, ktorí to nepocítili, boli zrejme zlodeji z Česka, ktorí sa pred časom pokúšali odtiaľto prepašovať vzácneho endemického chrobáka „duvaliusa“, zrejme obľubujúceho chlad. Na hraniciach ich kriminálne dobrodružstvo skončilo. Genius loci zasiahol...

Fascinujúce miesto. Niet takých mnoho na svete. Dojem z priepasti-jaskyne, keď ju navštívite napríklad za sparného letného dňa, je skutočne impozantný. V prítulnom lese Silickej planiny zrazu objavíte temné a strmé skaliská, akoby ich na seba nakládli obry, z útrob zeme vás ovanie ľadový dych priepasti, hlbokej takmer sto metrov. Tam dole, pod masívnymi kamennými klenbami trvá už tisícročia ríša večného ľadu, z ktorej sa jeden z jej závojov vytrvalo drží klenby nad hlbokým studeným lievikom. V zime je samozrejme väčší a krajší. V tunajšom velebnom tichu sa aj šepot mnohokrát vyslovený nesie v dunivej ozvene. Keď k tomu zaškrieka desivý krkavec čierny , tento vzácny a šokujúco tajuplný príslušník vtáčej ríše odborne nazývaný Carvus corax, mráz z podzemia sa uchytí aj na chrbte a mení sa na zimomriavky. Z prepadliska stúpa k vysokej klenbe trvalý zvláštny opar, ktorý sa potom, v dotyku s horúcim vzduchom mení na mokrú hmlu, ktorá vám okamžite, akoby slzami, zarosí tvár. Plač je však namieste. Podľa archeológov tu sídlil v dobe halštatskej (700 až 500 rokov pred naším letopočtom) tajomný ľud Kyjatickej kultúry a ľadnica bola jeho významným kultovým miestom. Tu sa odohrávali hrôzostrašné mystéria, podľa niektorých archeológov poznačené krvavými orgiami, pri ktorých bežne umieral človek. Svedčia o tom nálezy masiek z ľudských lebiek. Zmysel tohto krutého kultu nám však zostal utajený, aj keď sa možno domnievať, že všetko to zabíjanie nevinných sa konalo predovšetkým na uzmierenie zlých démonov a božstiev.

Nad otvorom v skalách stále krúžia dravci. Orol krikľavý, myšiak hôrny, občas i vzácnejší sokol rároh a ich škreky akoby vyzývali temné božstvo na súboj. Jaskyniari však strachu nepodliehajú, už pred polstoročím sa spustili až na dno priepasti pod ktorou objavili jaskyňu – sídlo pračloveka. Vznikla koróznou činnosťou Čierneho potoka a presakovaním dažďových vôd do vápenca, ktorý je základným prírodným stavebným materiálom celej Silickej planiny. Jej zaľadnenie sa datuje do doby laténskej, zhruba 4000 rokov pred našim letopočtom. Speleológov to však nezaskočilo. Cez dvadsaťmetrovú šachtu sa preplazili do mohutného podzemného dómu, dlhého 80 metrov a širokého od 25 do 40 metrov, s výškou stropu od 2 do 10 metrov. Dnes sa tam však nedostane už žiadny dobrodruh, pretože vchod do jaskyne je zamurovaný. Ochranári k tomuto kroku pristúpili v snahe uchrániť podzemnú ríšu ľadu pred vandalmi, devastáciou i riskujúcimi amatérmi. Chýr o tomto pozoruhodnom mieste zasiahol v 19. storočí aj hlavného štátneho kancelára vtedajšieho Uhorska grófa Adama Revitzkeho. Ako pripomienka tejto prominentnej návštevy zostala na skale pamätná tabuľka svedčiaca o tom, že politické elity sa aj v monarchii tešili primeranej úcte. Celková známa dĺžka jaskyne, ktorá ostáva zapečatená pre budúce tisícročia je 1065 metrov, s hĺbkou cez 110 metrov ide o najnižšie položenú ľadovú jaskyňu na svete, o čom sa však už dnešný návštevník tohto úžasného miesta na vlastné oči nepresvedčí. V roku 1995 bola, spoločne s 11 ďalšími jaskyňami národného parku Slovenský kras zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva, do spoločnosti unikátov ako je Čínsky múr, či egyptské pyramídy. Daňou zaplatenou za túto poctu bolo v roku 1998 uzavretie priechodu do nezaľadnených častí jaskyne, ktorá svojich objaviteľov registrovala už tisícročia pred našim letopočtom. Aj keď zrejme mnohé tajomstvá tohto úžasného miesta zostanú naveky (či na veľmi dlho?) neodhalené, energia, ktorú Silická ľadnica vyžaruje spoločne s nádychom večného mrazu, zasiahne každého návštevníka. Chce to len teplé oblečenie pri zostupe do mrazivého prepadliska (dole vedú pohodlné schody) a trochu fantázie k tomu.

Silická ľadnica má jednu veľkú turistickú výhodu. Môžete ju navštíviť v každú ročnú dobu, kedykoľvek za bieleho dňa a po zostupe, až k večnému ľadovému závesu možno meditovať nad tým, čo sa tu všetko kedysi dialo a ako to asi vyzerá tam v hĺbkach neprístupného podzemia. Prístup k ľadnici je pohodlný. Z parkoviska vzdialeného asi dva kilometre od obce Silica k nej vedie pohodlný, označený turistický chodník. Po návrate z ríše ľadu stojí za návštevu kostol vybudovaný v polovici 16. storočia na najvyššom mieste obce Silica medzi múrmi bývalej bratríckej pevnosti. Kto sa zdrží, môže prenocovať v rodinných domoch Maja a Váradyová (ceny cca 10 Eur/noc.) a na druhý deň pokračovať v prehliadke prírodných pozoruhodností národného parku Slovenský kras.

Informácie: www.silica.sk.

Aktuálne

Konferencia v Nyíregyháze uzavrela prácu na novej stratégii Karpatského euroregiónu

Po dvoch rokoch intenzívnej práce expertných tímov z partnerských krajín sa zrodila nová vízia pre ďalšiu existenciu medzinárodného projektu cezhraničnej spolupráce Karpatský euroregión (KER) – prvého a najväčšieho euroregiónu v stredovýchodnej Európy.

Projektové dokumentácie EUROVELO 11 sú už vypracované.

Realizáciou projektu došlo k vypracovaniu projektových dokumentácií cyklotrasy EUROVELO 11 v troch katastrálnych územiach Košického kraja.

Vychádza druhé číslo Magazínu KER SK

K našim priaznivcom sa v týchto dňoch dostáva 2. číslo Magazínu Karpatského euroregiónu Slovensko

Európske dni dobrosusedstva

O novej stratégii Karpatského euroregiónu sa rokovalo v Ivano-Frankivsku

V ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk pokračoval v dňoch 1. – 2. júla maratón rokovaní expertných tímov členských krajín Karpatského euroregiónu na tému novej stratégie cezhraničnej spolupráce

Projekt efektívnejšieho fungovania KER smeruje k dohode partnerov

V Satu Mare, sa 10. júna 2015 konalo pracovné stretnutie expertnej skupiny v rámci projektu „Rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu.“

Workhsop k projektu „Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu“.

Experti, manažéri a aktéri regionálneho rozvoja rokovali o špecifikácii metodológie ako aj o spôsobe pokračovania prác na Stratégii Karpatského euroregiónu.

Krajinárske Fórum v Bukurešti

V dňoch 21. až 24. apríla 2015 Le Notre Institute zorganizoval v Bukurešti 4. krajinárske fórum.

Združenie Karpatský euroregión Slovensko sa prezentovalo na Slovensko – Ukrajinskom Fóre

V priestoroch košických Kasárni/Kulturparku sa v dňoch 20. – 23. apríla konalo Slovensko – Ukrajinské Fórum SUBF 2015, zamerané na rozvoj ekonomickej spolupráce oboch krajín.

Pripravujeme projektové dokumentácie pre Eurovelo 11

Cieľom projektu je prostredníctvom vypracovania projektovej dokumentácie pre výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré budú súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 (Eurovelo je sieť 14 diaľkových cykloturistických trás po celej Európe), prispieť k rozvoju cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a ku zvýšeniu atraktivity regiónu Košického kraja.

Udržateľný rozvoj Karpatského euroregiónu.

V Ukrajinskom Mukačeve sa konalo 5. zasadnutie medzinárodnej expertnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu v Karpatskom euroregióne.

Projekty „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ a „Floriánska cyklotrasa“ boli úspešne ukončené.

V priebehu posledných septembrových dní boli ukončené projekty „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ a „Floriánska cyklotrasa“. Projekty boli zamerané na rozvoj cyklotrurizmu v okrese Bardejov a Svidník.

Konferencia partnerov Karpatského dohovoru v Mikulove na Morave

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) podpísali ministri životného prostredia ČR, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory, Slovenska a Ukrajiny.

Magazín Karpatského euroregiónu Slovensko

Magazín, ktorý sme pre vás pripravili, ponúka v tematicky pestrom priereze pohľad na okolnosti vzniku KER, ako aj prehľad niektorých zaujímavých projektov, ktoré s partnermi navrhlo, riešilo aj realizuje naše Združenie Karpatský euroregión Slovensko.

V Karpatskom euroregióne efektívnejšie

V poradí štvrté zasadnutie pracovnej skupiny k tvorbe stratégie Karpatského euroregiónu sa tentoraz konalo v Košiciach.

Ďalšie zasadnutie expertov v Baia Mare

Po pracovných rokovaniach partnerov projektu v Užhorode na Ukrajine a v Nyíregyháze v Maďarsku sa ďalšie uskutočnilo v rumunskom Baia Mare a to v dňoch 26. a 27. mája 2014.

Projekt „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ sa úspešne realizuje

Projekt „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ úspešne pokračuje. Pripomíname, že cieľom projektu je nielen vyznačiť cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí samotného mesta Bardejov a okolia, ale doplniť ju o drobnú infraštruktúru pozdĺž trasy v rozsahu jedného odpočívadla, troch cyklostojanov a troch veľkých informačných tabúľ. V súčasnosti prebiehajú navonok „neviditeľné aktivity“ projektu – schvaľovací proces pre cyklotrasu, ohlásenie drobnej stavby na doplnkovú infraštruktúru a príprava propagačnej príručky.

Na zasadnutí Rady KER o koridore Via Carpathia

V piatok 14. februára 2014 sa v Maďarskom meste Nyíregyháza uskutočnilo 40. zasadnutie medzinárodnej Rady Karpatského euroregiónu.

Karpatský euroregión s efektívnejším fungovaním

Cieľom projektu je prispieť k efektívnejšej a trvalo udržateľnej spolupráci prihraničných regiónov Karpatského euroregiónu (KER), k posilneniu role KER v cezhraničnej spolupráci ako aj k vytvoreniu nástrojov pre rozhodovacie procesy na úrovni KER so zapojením reprezentantov samospráv, mimovládnych inštitúcií ako aj miestnych aktérov, v oblasti regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce.

Floriánska cyklotrasa podporí cezhraničný turizmus

Floriánska cyklotrasa povedie z Bardejovských kúpeľov popri Zborovskom hrade pri obci Zborov cez kopec Makovica pri Cernina až do Svidníka.

Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.

Cieľom schváleného projektu je vyznačiť cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí historického a kúpeľného mesta Bardejov a okolia, vrátane inštalácie informačného a popisného značenia pozdĺž trasy, ktorá bude pokračovaním už vyznačených cyklotrás Bardejov – Jaslo a Bardejov – Krynica-Zdrój.

Stratégia EÚ pre oblasť Karpát

Dňa 28. mája 2013 sa v Bruseli uskutočnilo ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny Karpatskej konvencie. Cieľom zasadnutia bola príprava stratégie EÚ pre oblasť Karpát.

Renáta Lenártová zvolená za predsedníčku Karpatského euroregiónu Slovensko

MUDr. Renáta Lenártová, PhD. bola opätovne zvolená za predsedníčku Karpatského euroregiónu Slovensko.

20 rokov Karpatského euroregiónu

Bardejovský summit IEWS otvoril cestu ku Karpatskému euroregiónu

Pred dvadsiatimi rokmi vznikol Karpatský euroregión

Stalo sa presne pred 20-timi rokmi...: "U Zlatého býka" bolo po celú noc až do ranných hodín 14. februára 1993 mimoriadne rušno.

Školiaci seminár pre euroregióny Slovenska

V dňoch 18. – 19. 12. 2012 sa v Dome Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku v rámci projektu Euroregióny spoločne 2012 uskutočnil školiaci seminár určený pre zástupcov slovenských euroregiónov.

Premiérova jazda obnovenej lokomotívy na košickej detskej železnici

Ani tuhý mráz neodradil Košičanov od premiérovej zimnej Mikulášskej jazdy, ktorej hlavnou hviezdou bola v sobotu, 8. Decembra 2012 obnovená a naleštená lokomotíva Janka, jedna z dvojičiek obľúbených rušňov, ktoré kedysi premávali na niekdajšej košickej „pionierskej železnici.“

Pohraničie zo sedla bicykla

V priestoroch bardejovského Poľsko – slovenského domu sa v stredu 31. októbra uskutočnilo záverečné vyhodnotenie projektu Spoznávajme poľsko – slovenské pohraničie zo sedla bicykla. Ide o spoločný projekt mesta Bardejov, poľského mesta Jaslo a združenia Karpatský euroregión Slovensko.

V Košickej ZOO otvorili nový náučný vtáčí chodník

V priestoroch Košickej ZOO, otvorili vo štvrtok 25. októbra „vtáčí chodník“ zameraný na environmentálne vzdelávanie detí a mládeže. Nový náučný chodník predstavuje jeden z rozhodujúcich výstupov cezhraničného projektu Interaktívna ZOO.

Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla

V rámci projektu „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla“ budú osadené nové informačné tabule.

Gotická cesta Karpatským euroregiónom + Galéria

Gotické pamiatky Gemera, Spiša a Aggtelekského krasu, by sa s podporou projektu mali stať atraktívnymi turistickými cieľmi, ponúkajúcimi poznanie i zážitky.

Košická detská historická železnica zaujala Poliakov

Košická detská historická železnica (KDHŽ) – sa zviditeľňuje aj za hranicami. Na stanici chýrnej Bieszczadskej lesnej železnice v poľskom Majdane (neďaleko Medzilaboriec) sa uskutočnil prezentačný Deň Košickej detskej historickej železnice. V utorok 17. júla 2012 sa tak stovky turistov zoznámili so slovenským unikátom a to všetko v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Karpatský vláčik“.

Po stopách gotiky

25. septembra sa uskutočnila celodenná prezentácia turistického produktu „V znamení gotiky na Gemeri.“

Predstavujeme projekt: Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla

Účelom projektu je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci podpory cykloturistických, športových a rekreačných aktivít.

Karpatská konvencia

V dňoch 6. a 7. februára 2012 sa v Bruseli v Belgicku uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre Adaptáciu klimatických zmien v Karpatoch v rámci COP /Conference of the Parties - Konferencie strán/.

Úspešné projekty združenia Karpatský euroregión Slovensko posilnia cezhraničnú spoluprácu

Až štyri úspešné projekty Združenia Karpatský euroregión (KER) Slovensko, zamerané na cezhraničnú spoluprácu, získali finančnú podporu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Nové projektové zámery pre rozvoj Karpatského euroregiónu

Na prelome mesiacov bolo do 2 výziev podaných 7 projektových žiadostí.

Ukážme svetu krásy Krasu!

Karpatský euroregión Slovensko v spolupráci s Aggtelegským národným parkom (ANPI) a Turistickým informačným centrom v Rožňave zrealizovali spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí.

Činnosť Rady FERS vo volebnom období 08.11.2011- 2014

Zasadnutie zástupcov euroregionálnych združení SR Dňa 08. 11. 2011 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo zasadnutie zástupcov euroregionálnych združení SR. Tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Združenia Región Beskydy, Únie Slanej a Rimavy, Karpatského euroregiónu, Regiónu Neogradiensis, Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ a zástupcovia Združenia Región „Tatry“.

Ukážme svetu krásy Krasu!

Združenie Karpatský euroregión Slovensko, ako vedúci partner v spolupráci s Aggtelegským národným parkom (Maďarsko) a Turistickým informačným centrom v Rožňave riešia v týchto dňoch spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí.

MUDr. Renáta Lenártová zvolená za predsedníčku Karpatského euroregiónu Slovensko

Dňa 2. mája 2011 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Karpatského euroregiónu Slovensko, ktorého hlavným bodom programu boli voľby do predsedníctva a revíznej komisie. ...

Zasadnutie krajín Karpatského dohovoru

V dňoch 25. – 27. mája 2011 sa v Bratislave uskutočnilo tretie zasadnutie Krajín Karpatského dohovoru. Slovensko na ňom prebralo predsedníctvo tohto medzinárodného dohovoru do roku 2014. Garantom je Ministerstvo životného prostredia SR. ...

Smerom ku Karpatskej stratégii

Dňa 25. februára 2010 sa v dome Tirolského regiónu v Bruseli uskutočnil konzultatívny workshop na tému: „Smerom ku Karpatskej stratégii“.

Переработка вторсырья

Переработка-это один из самых экологических способов обращения с отходами. Он заключается в предотвращении образования отходов вторсырья и их повторного использования

Ľadová priepasť s krvavou minulosťou

„Svetové dedičstvo UNESCO“. Jestvujú svedectvá o tom, že na určitých miestach pociťujú ľudia prítomnosť neviditeľných, neznámych bytostí, vyžarujúcich veľmi pôsobivú energiu. Môže to byť psychický stav človeka na danom mieste, ale tiež intuitívny spôsob napojenia sa na jeho živú podstatu prírodného ducha...

Turizmus bez hraníc stojí na komunikácii

„Cestovatelia, pozývame vás do zázračného sveta: na sever Maďarska, na Slovensko, do regiónov Spiša a Gemeru,“ prihovára sa čitateľom publikácia Župou Borsod-Abaúj-Zemplén, Spišom a Gemerom. Záverečná konferencia projektu „Turizmus bez hraníc“ sa konala 31. augusta v maďarskom Miškolci (hotel City) za účasti slovenských aj maďarských zástupcov v projekte, ktorého poslaním je zatraktívniť regióny Spiša a severného Maďarska a ponúknuť ich ako príťažlivé destinácie cestovného ruchu v oboch susediacich krajinách.

Почему купить постельное белье в Киеве столь выгодно

Рост цен в 2018 году сделал актуальным вопрос покупки постельного белья в Киеве по низкой цене.

Konferencia o rozvoji Karpát

Pod gesciou prezidenta Ukrajiny a Kongresu lokálnych a regionálnych predstaviteľov Európy pripravila zakarpatská štátna regionálna administratíva medzinárodnú konferenciu „Udržateľný rozvoj Karpát a ostatných horských regiónov Európy“, ktorá sa konala v dňoch 8. – 10. septembra 2010 v Užhorode.

Projekt novej stratégie Karpatského euroregiónu postúpil do záverečnej fázy

Ďalšia zo série konferencií v rámci projektu Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu (Sustainable Development of Border Regions provided by the effective functioning of the Carpathian Euroregion) sa konala v dňoch 2. – 3. septembra v Košiciach.

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья